Kế toán kiểm soát hàng tồn kho

Salary: Thương lượng

Location: Kho Hồ Chí Minh

Team: Finance & Accountant

Application deadline: 17/11 — 29/02/2024

Job Description

1. Yêu cầu công việc / Job requirement

a) Đối chiếu số liệu nhập, xuất, tồn kho hàng hóa hàng ngày giữa hệ thống bán hàng, hệ thống kế toán và thực tế nhằm phát hiện kịp thời sai lệch (nếu có).
b) Kết hợp với các bộ phận có liên quan thống kê và giải trình cho số liệu sai lệch.
c) Kiểm tra số lượng hàng hoá trên hoá đơn với phiếu nhập, xuất.
d) Định kỳ kiểm tra hàng hoá tại kho, cửa hàng, đối tác có hàng ký gửi.
e) Lập kế hoạch và tham gia thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, tài sản, công cụ dụng cụ... định kỳ
f) Đưa ra đề xuất xử lý các hàng hóa, tài sản, công cụ bị mất mát, hư hỏng
g) Phụ trách các công việc khác theo sự sắp xếp của kế toán trưởng.
h) Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

2. Kiến thức / Knowledge

a. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên .
b. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kiến thức về logistic..
c. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán,
d. Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
e. Ngoại ngữ: Tiếng anh đọc hiểu, viết email.

3. Kinh nghiệm / Experiences: 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

4. Kỹ năng / Skills: Có khả năng phân tích dữ liệu, tạo template, excel tốt

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Ngày bạn có thể nhân việc  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit